Nordens geodynamik - från arkeikum till idag

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP038

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar tektoniska processer genom tiderna som omformar planeten jorden från arkeikum till idag med fokus på Fennoskandia. Orogenes (bergskedjebildning) i olika plattektoniska miljöer med exempel från olika bergskedjor och tektoniska bassänger. Exempel på moderna analoger till orogeneser i Norden.

Metodologiska delar som berör magmatiska och metamorfa bergarter i orogeneser med olikartad magmatiska metamof utveckling, samt diskussioner om vetenskapliga kontroverser som berör tektoniska processer i Fennoskandia.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin