Ekonomisk geologi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP043

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Tyngdpunkten i kursen är bildandet, sammansättningen och fördelningen av malmfyndigheter. Olika typer av malmförekomster i världen och deras egenskaper. Utvinning av malmer och andra mineralresurser diskuteras därefter med utgångspunkt i miljöpåverkan, hållbart naturresursutnyttjande och samhällsbetydelse.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin