Specialisering i dataanalys

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS050

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Under kursen exponeras du för ämnen relaterade till den dataanalysforskning som bedrivs vid matematisk institutionen. Dessa ämnen sträcker sig från de matematiska grunderna för dataanalys till analys av tillämpningar. Kursen ges i föreläsnings-/seminarieform och omfattar 2-3 ämnen. Kursen avslutas med en muntlig presentation av enskilda projekt.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin