Introduktion till processreglering

4 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT999

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är en grundkurs i reglerteknik med fokus på reglertekniska metoder och problem som är vanligt förekommande i industrin med tonvikt på processindustrin.

Uppläggning för distanskurs: Kursen kommer att ges på distans utan några obligatoriska fysiska träffar. Undervisningen kommer att ske via Zoom och Studium kommer att användas som lärplattform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin