Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD322

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 17 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 17 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom beräkningsvetenskap, där fördjupning är sådan att den inte ingår i det ordinarie kursutbudet. Detta kan ske till exempel genom studier av forskningsrapporter eller böcker, eventuellt med ett individuellt projekt. För att antas till kursen krävs en plan för arbetet. Denna plan utformas tillsammans med ansvarig institution; kontakta studierektor Stefan Pålsson, stefan.palsson@it.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin