Rättvisa i det postsovjetiska Eurasien: perspektiv på multikulturalism, genus och miljöstyrning

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EU018

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Frågor om rättvisa är grundläggande för all stats- och samhällsformering. Rättvisa har därför kommit att få en central betydelse i transformationen av det postsovjetiska Eurasien. Den här kursen fokuserar på genusrelationer, etnokulturell pluralism och miljöstyrning som områden för politisk debatt kring ojämlikhet och behovet av en mer rättvis samhällsordning.

Utvalda teorier om rättvisa introduceras i syfte att ge dig modeller och begreppsliga verktyg för att kunna diskutera och värdera orättvisa. Diskussioner kommer att kretsa kring juridiska dokument, administrativa praktiker, samhällsstrukturer, kulturell kunskap och värderingar där studenter tränas i att identifiera och analysera olika typer av orättvisa.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin