Rättvisa hållbara städer: perspektiv från det postsocialistiska Eurasien

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EU022

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs introducerar dig till teoretiska och metodologiska verktyg från forskningsområdena rättvisa, urban studies och hållbar utveckling. Du lär dig att identifiera och analysera jämställdhet utmaningar inom hållbara städer orsakade av klimatförändringar, hållbar utveckling, växande ojämlikhet, ökande migration och urbanisering.

Under kursen diskuterar vi exempel från postsocialistiska städer som belyser frågor som till exempel vilka processer skapar den hållbara staden, vilka befolkningsgrupper är sårbara i den gröna omställningen, vilken roll spelar informations- och informationsteknik i produktion av stadsrum, och hur kan hållbara städer skapa säkra utrymmen för mänskliga och icke-mänskliga invånare i ett snabbt föränderligt klimat. Genom en praktisk forskningsuppgift i små grupper tränar studenterna hur man samarbetar och producerar kunskap tillsammans med lokala aktörer för att hitta lösningar på verkliga utmaningar.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin