Marknad och organisation

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE014

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Inom marknadsföring behandlas konsument, tjänstemarknader och industriella marknader. Inom organisation behandlas grundläggande frågor om bland annat arbetsdelning och samordning och de styrproblem som uppstår när organisationer växer, organisatorisk förändring och organisatoriskt lärande.

Kurserna Marknad och organisation 15 hp samt Ekonomi, redovisning och analys 15 hp motsvarar tillsammans A-nivån i företagsekonomi.

Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala.

Distanskursens upplägg: Kursens undervisning är webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika aktiviteter som till exempel arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns endast på kursens webbplats. Kursen innehåller inte några obligatoriska fysiska undervisningstillfällen, men ett fysiskt examinationstillfälle genomförs på plats i Uppsala. Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa examinationsuppgifter via webben samt individuell skriftlig tentamen i sal i Uppsala. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker i huvudsak via webbplatsens olika kommunikationsforum. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bra internetansluten dator samt relevant kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin