Internationella interventioner och skydd av civila

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2FK047

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen utgår ifrån principen om ansvar att skydda och spårar framväxten av denna norm gällande det internationella samfundets skyldighet att skydda civilbefolkningen när en regering inte själv tar detta ansvar. Vi täcker in flera olika former av internationella interventioner (till exempel fredsbevarande operationer, sanktioner och diplomati) och diskuterar deras potentiella inverkan på skydd av civila. Vi undersöker också olika teorier om våld mot civilbefolkningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin