Grundläggande informationssystem

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS078

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen introducerar dig till informationssystem och relevanta centrala begrepp, som exempelvis data, information och kunskap. Vidare presenteras principer och metoder för implementering av informationssystem i organisations- och samhällskontext, där perspektivet hos olika typer av intressenter är centralt. Till slut behandlas digitaliseringen som har skett samt relevanta problem som har uppstått i takt med denna utveckling, bland annat genom online-shopping och sociala medier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin