Städerna och det urbana i en globaliserad värld

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2KU502

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Städer och regioner är i ständig förändring. Näringsliv och sociala, kulturella, teknologiska och politiska förhållanden omvandlas i rask takt i det moderna samhället. De dynamiska och expansiva städerna har blivit fixpunkter för dessa transformeringar.

Förändringarna och konsekvenserna av olika utvecklingsförlopp kan studeras på såväl lokal som global nivå. Nya stadslandskap växer fram och formas av differenser i inkomst, etnicitet, genusrelationer, utbildning och yrkessammansättning. Nya livsstilar och kulturella preferenser omformar och formas av platsers olika karaktärer. I kursen beskrivs, analyseras och diskuteras karaktären och resultaten av dessa processer liksom nya sätt att begreppsliga den urbana geografin. Det finns i yrken både inom offentlig och privat sektor ett växande behov av denna typ av kunskap.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin