Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC154

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp:

  • samhällsvetenskapliga perspektiv på missbruk och beroende, till exempel missbruksepidemiologi i svensk och internationell kontext, alkohol- och narkotikapolitik, samhälleliga styrmedel
  • individperspektiv, till exempel psykologiska förklaringsmodeller, psykiatrisk samsjuklighet, anhörigas situation på individ-, grupp- och samhällsnivå
  • biologiska perspektiv, till exempel belöningssystemets funktion, alkohol och drogers inverkan på neurobiologiska processer
  • praktiska tillämpningar, till exempel olika modeller för behandling samt egna samtalsövningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin