Kvantitativa metoder

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2ST106

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till statistisk deskription och inferensteori för tillämpningar i samhällskunskap. I kursen behandlas vanligt förekommande statistiska analysmetoder så som t-test, Chitvå-test och linjär regressionsanalys samt att kunna presentera och tolka resultat från sådana analyser, inklusive konfidensintervall och p-värden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin