Avancerad ekonometri

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2ST123

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen är en avancerad kurs i ekonometri som fokuserar på regressionsanalys och dess matematiska grundvalar. Kursens fokus är på teori och syftar till att ge solid kunskap i hur empirisk data modelleras när det kommer till estimation och inferens i relation till antaganden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin