Examensarbete för masterexamen i radiografi

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR500

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom radiografi genom att självständigt planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Den vetenskapliga rapporten ska vara baserad på genomförd empirisk undersökning. Kursen innebär en träning i att genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt arbete och ingår i en masterexamen i radiografi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin