Avancerade principer för läkemedelsformulering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FG011

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupad förståelse för läkemedels molekylegenskaper och hur det påverkar val av formulering och administrationsväg. Den beskriver vidare hur farmakokinetiska och farmakodynamiska modeller används för att prediktera läkemedels biotillgänglighet och effekt för olika administrationsvägar.

Vi relaterar barriäregenskaper (fysiologiska, biokemiska, kemiska), transportproteiner och enzymer till deras betydelse för läkemedelstillförsel via olika administrationsvägar. Detta inkluderar cellodlingsmodeller för att studera mekanismer för läkemedelstransport över biologiska barriärer.

Vi studerar intracellulär läkemedelstillförsel och subcellulär läkemedelsdistribution och hur man väljer lämpliga läkemedelsformuleringar för att läkemedel ska kunna ta sig över dessa barriärer. Kursen kommer vidare att behandla formuleringsprinciper för olika administrationsvägar; pulmonärt, parenteralt, oralt, dermalt och vaginalt. Detta innefattar kolloidala och halvfasta system (till exempel liposomer, geler), fasta mesoporösa bärare, nanobärare och prodrogstrategier samt avancerade karakteriseringsmetoder av läkemedelsformuleringar in silico och in vitro.

Slutligen kommer vi att diskutera regulatoriska aspekter vid val av formulering och beredningsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin