Biokemiska mekanismer för genreglering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FI214

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen utnyttjar aktuella forskningsproblem för att illustrera olika genregleringsbegrepp och olika aspekter på genreglering. Områden som behandlas är bland annat: transkriptionell och posttranskriptionell reglering; cellsignalering; genetisk polymorfism och effekt av läkemedel på olika individer etcetera. Kursen ger också inblick i aktuell forskningsverksamhet och metodik inom genregleringsstudier.

Efter avslutad kurs ska du:

  • kunna redogöra för olika typer av mekanismer för genreglering på transkriptionell och posttranskriptionell nivå
  • kunna förklara hur läkemedel och kroppsfrämmande ämnen kan påverka genexpression
  • kunna beskriva den molekylära bakgrunden till sjukdomstillstånd och terapiformer där effekter på genexpression är av central betydelse
  • kunna redogöra för olika typer av metodik för att studera genreglering och cellsignalering på olika nivåer samt strategier för att tillämpa dessa på forskningsproblem
  • redogöra för vad forskning inom genregleringsområdet kan innebära, teoretiskt och experimentellt
  • kunna tolka och analysera avancerad litteratur inom det cellbiologiska forskningsområdet.
  • skriftligt och muntligt kunna sammanfatta och redovisa vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet cellbiologi-genreglering på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin