Examensarbete i vårdvetenskap

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3FV297

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen utgörs av ett examensarbete för kandidatexamen där du ska fördjupa dig inom någon del av området vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Du ska även utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta med evidensbaserad vård/omvårdnad samt initiera och medverka i förbättringsarbete. Examensarbetet genomförs i första hand i grupp om två (eller enskilt) och handledning sker i de flesta fall enskilt för uppsatsparet eller i vissa fall genom grupphandledning.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller grupphandledningsträffar och examinerande seminarier som sammantaget innebär cirka sju obligatoriska träffar via Zoom (dagtid) samt en obligatorisk träff på campus (slutseminariet). För att kunna läsa kursen krävs dator med internetanslutning, samt ett headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin