Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3HI005

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

För att möta människors alltmer mångfasetterade vårdbehov krävs interprofessionell samverkan. Det innebär att två eller flera yrkesprofessioner interagerar, arbetar och lär av varandra för att leverera den högsta möjliga vårdkvaliteten. Genom denna samverkan ökar patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens effektivitet och kvalitet förbättras. Den här kursen stärker din förmåga att bedriva interprofessionellt samverkansarbete i både praktik och teori.

Under kursen genomför du ett skarpt projekt i grupp tillsammans med studenter och yrkesverksamma från olika bakgrunder och professioner. Ni kommer att planera, genomföra och utvärdera en folkhälsoaktivitet utifrån allmänhetens behov.

Under kursen får du:

  • prova en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder för interprofessionell samverkan
  • träna på att samverka med andra professioner för att öka kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården
  • bygga din kompetens inom kommunikation och patient- och medborgarmedverkan.

Kursen vänder sig till dig som läst minst fyra terminer på en universitetsutbildning med relevans för folkhälsoarbete sett ur i ett brett perspektiv. Kursen ges på halvfart under kvällstid och går därför att kombinera med annan utbildning eller arbete. Kursen ges på engelska vid behov.

Exempel på två folkhälsoaktiviteter som tidigare studenter genomfört: A student-driven citizen engagement activity: Preparing students to empower the citizens in healthy self management och Citizen Engagement EIT Health.

Distanskursens upplägg: Föreläsningar, seminarier och gruppövningar sker på distans via Zoom och läroplattormen Studium. Den/de utåtriktade aktiviteterna sker på plats i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin