Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3NR202

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen fokuserar på de senaste forskningsrönen och metodikerna inom neurovetenskap och belyser de olika modellorganismer används. Lokomotion i zebrafisk, minne hos möss, aptit i bananflugor och sömn i människa är några av de ämnen som belyses under kursens gång. Under kursens sista del kommer en djupdykning, i form av ett projektarbete, där du fokuserar på en specifik frågeställning inom neurovetenskap.

Undervisningen sker på campus i Uppsala. Delar av kursens undervisning kan komma att ske på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin