Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3OG090

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet. Kursen ska ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ger även fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att du har tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska. Kursen innehåller tre obligatoriska seminarietillfällen. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin