Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE286

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen är en introduktion till klassiska och moderna forskningsinriktningar inom sociologi och utbildningssociologi i vilka samband mellan makt, eliter och utbildning studeras. Historiska och etnografiska perspektiv samt teorier och empiriska studier inom sociologi och statsvetenskap inkluderas. Nyckelfrågor och nyckelbegrepp som utforskas avser utbildningens betydelse för att producera och reproducera samtida makteliter samt framväxten av transnationella former av utbildning och eliter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin