Massmediearabiska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AB460

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom kursen får du en översikt över arabiska massmedier samt ett fördjupat studium i ett urval medietexter från dagstidningar, television och internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin