Arkeologi med inriktning mot osteologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR686

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar aktuell osteologisk och arkeologisk teori och metod. Ett urval av texter inom humaniora, naturvetenskap och medicin läses och diskuteras, bland annat med hänseende på de etiska aspekterna kring tillvaratagandet av skeletala lämningar. Kursen ägnas huvudsakligen åt författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats som ska innefatta en självständig problemdiskussion, samt identifierings- och analysarbete av ett osteologiskt källmaterial.

Viss undervisning, handledning och examination på engelska kan förekomma.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin