Osteologi. Anatomi och morfologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR722

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar människans och däggdjurens anatomi och morfologiska uppbyggnad ur ett utvecklingsmässigt och funktionellt perspektiv. Benslag från olika arter introduceras. Momentet ger också fördjupade kunskaper i människans och de vanligaste ryggradsdjurens anatomi i arkeologiskt källmaterial. Olika tillämpningar av osteologiska och naturvetenskapliga metoder introduceras.

Viss undervisning och examination på engelska kan förekomma.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin