Främre Orientens äldre kulturer: Religion

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AS107

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Denna kurs är en breddning och fördjupning av de kulturhistoriska fenomen du mött i kursen Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion (eller motsvarande kurs) och ser i en rad seminarier på olika aspekter av hur religiösa föreställningar präglade invånarna i Mesopotamiens olika kulturer. Vi ser bland annat på gudavärldens sammansättning, framväxt samt centrala föreställningar rörande hur gudarna påverkade livet i de levandes värld och livet efter detta i det dödsrike människan troddes leva vidare i. En utblick mot omkringliggande områden visar gemensamma drag och säregenheter i trossystemen hos de olika folk som levde i denna region under de sista årtusendena innan vår tideräknings början.

Kursen ingår även som delkurs i Assyriologi B och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin