Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EE005

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vill du utforska hur kultur- och naturarvsdestinationer kan bli socialt och kulturellt hållbara? På denna kurs fokuserar vi på turism till kultur- och naturarvsdestinationer och granskar hur en destination byggs upp genom berättelser, bilder och föreställningar, iscensättning och platsbyggande. Vi studerar hur detta har gjorts på olika håll i världen tidigare och reflekterar kring hur vi kan göra det på ett mer hållbart sätt i framtiden. I kursen ingår samarbete med lokala intressenter, primärt på Gotland.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin