Estetik C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES019

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Estetik C består av två delkurser (7,5 hp vardera) och ett längre examensarbete (för kandidatexamen) i form av en uppsats (15 hp).

Målet för den första delkursen, Konstens ursprung: natur eller kultur?, är att undersöka i vilken grad konsten skall ses som en sociokulturell produkt och i vilken grad den skall ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur. Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, det vill säga inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin.

Den andra delkursen kan variera från år till år, och undervisas ofta med hjälp av internationellt etablerade forskare som vistas vid filosofiska institutionen som gästforskare. Se kommande valbara kurser.

På delkurserna arbetar vi intensivt med att läsa, förstå och använda teorier, och med att analysera och tolka texter från olika historiska perioder.

I examensarbetets uppsats genomför du en självständig problemdiskussion och gör en kritisk och hållbar analys av olika källor. Studierna ger dig fördjupade kunskaper i historisk och nutida teori, erfarenheter av eget projektarbete och god insikt i hur kunskap skapas.

Under kursens gång skaffar du dig färdigheter och kunskaper som är användbara i de flesta yrken inom kultur- och samhällssektorn: du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och ta till dig konstruktiv kritik.

Observera att om du kommer till Estetik C från Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A och sedan Estetik B och avser att ta en kandidatexamen med estetik som huvudområde behöver du sammanlagt ha 90 hp i estetik. Om du endast läser Estetik B (30 hp) och Estetik C (30 hp) i huvudområdet estetik behöver du alltså komplettera med ytterligare 30 hp i estetik för att kunna använda estetik som huvudområde i en kandidatexamen. Läs mer om examenskrav.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin