Finska I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA017

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Finska I ger en första introduktion till finskan. Den ger en översikt över språkstrukturen och du börjar bygga upp ett basordförråd. Vi använder en lärobok med texter och grammatikbeskrivningar och grammatikövningar. Du får välja mellan olika lektionstider via nätet men ska delta en gång i veckan. Utöver lektionerna kommer du att få tillgång till grammatikövningar och inlämningsuppgifter via nätet.

Kursen samundervisas med Finska A1.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Sammanlagt är det tio online-träffar varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin