Finsk migrantlitteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA025

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller huvuddragen av den finska och sverigefinska migrantlitteraturens utveckling och historia. Du får en översiktlig genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur, minoritetslitteratur och postkolonial litteratur. Internationella jämförelser med andra migrant- och minoritetslitteraturer ingår.

Distanskursens upplägg: De studerande arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Föreläsningar och seminarier på internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin