Finska B: Skriftlig färdighetsträning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA027

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller träning i att från grammatik och textläsning (100 sidor) förbättra din förmåga att använda finska i skrift och att förstå och analysera olika typer av texter. Du får översätta, analysera och återge texter med hjälp av till exempel referat och uppsats.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Sammanlagt är det tio online-träffar varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin