Teoretisk filosofi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT017

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom teoretisk filosofi studeras bland annat kunskapsteori, metafysik, språk- och medvetandefilosofi, logik och vetenskapsfilosofi. De frågor som tas upp under kursens gång behandlas både systematiskt och historiskt. Du får via kursen en övergripande kunskap om frågeställningar inom dessa delar av filosofin och övar också upp dina logiska och analytiska färdigheter.

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp:

  1. Kritiskt tänkande
  2. Kunskapsteori
  3. Metafysik
  4. Medvetandefilosofi

Den inledande delkursen, Kritiskt tänkande, ger dig en allmän verktygslåda för att studera och utvärdera argument. Delkurserna i kunskapsteori, metafysik och medvetandefilosofi ger dig inblick i tre av den teoretiska filosofins traditionella huvudområden. Seminarierna på dessa kurser är mestadels historiskt orienterade och du får under seminariernas gång läsa klassiska filosofiska texter.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin