Teoretisk filosofi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT017

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom teoretisk filosofi studeras bland annat kunskapsteori, metafysik, språk- och medvetandefilosofi, logik och vetenskapsfilosofi. De frågor som tas upp under kursens gång behandlas både systematiskt och historiskt. Du får via kursen en övergripande kunskap om frågeställningar inom dessa delar av filosofin och övar också upp dina logiska och analytiska färdigheter.

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp:

  1. Kritiskt tänkande
  2. Kunskapsteori
  3. Metafysik
  4. Valbar delkurs; se kommande valbara kurser.

Den inledande delkursen, Kritiskt tänkande, ger dig en allmän verktygslåda för att studera och utvärdera argument. Delkurserna i kunskapsteori och metafysik ger dig inblick i två av den teoretiska filosofins traditionella huvudområden. Seminarierna på dessa två kurser är mestadels historiskt orienterade och du får under seminariernas gång läsa klassiska filosofiska texter.

Vilka valbara kurser som erbjuds varierar från termin till termin men de ger alltid en mer ingående inblick i något område av den teoretiska filosofin. Besök institutionens webbplats för information om vilka valbara kurser som ges nästa termin.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska. Vissa valbara delkurser kan komma att ges på kvällstid.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin