Metafysik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT103

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 75 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom filosofisk metafysik behandlas frågor om verklighetens grundläggande beskaffenhet. Den här kursen ger en översikt över centrala metafysiska frågor:

  • Vad är tiden?
  • Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är?
  • Vilken är relationen orsak-verkan?
  • Har vi någon valfrihet i våra handlingar?
  • Vad gör dig till samma person du var som barn?
  • Varför finns det någonting alls?
  • Finns Gud?
  • Består världen enbart av materiella föremål?

Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men stående inslag är frågor om personlig identitet, om fri vilja, och om tiden. I kursens seminariedel behandlas främst historiska texter.

Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin