Intersektionalitet och makt

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN044

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Med utgångspunkt i teorier om intersektionalitet och makt får du i denna kurs undersöka och problematisera identitet som kritiskt begrepp, politiskt verktyg och levd erfarenhet. Kursen tar upp teorier inom området genusstudier, med särskilt fokus på intersektionalitet. Dessa teorier tillämpas sedan för att undersöka och kritiskt granska samtida och historiska perspektiv på identitet och erfarenhet. De intersektionella perspektiv som diskuteras i kursen ger dig verktyg för att analysera social uppdelning, segregering, ojämlikhet och orättvisa i förhållande till frågor som kön, ras, klass eller funktionsförmåga och kritisera hur makt fungerar i konstruktioner av olikhet och tillhörighet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin