Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR802

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen är en påbyggnad av det självständiga arbetet för magisterexamen och består av ett självständigt arbete för masterexamen i form av en uppsats och baseras på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin