Fördjupning i antropologisk teori

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KA401

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen närmar sig antropologisk teori från tre olika håll: historiskt, tematiskt och genom nutida antropologisk forskning.

Det första perspektivet undersöker några av de centrala problem ur vilka modern social- och kulturantropologi har utvecklats. Det andra fokuserar på tongivande teorier, teman och debatter som ligger till grund för antropologins frågeställningar. Det tredje exemplifierar hur antropologer återvänder till, hittar nya användningsområden för, och ibland förbättrar klassiska teoretiska diskussioner i nutida analyser.

Utöver att läsa kurslitteratur ska du aktivt delta i seminariediskussioner och skrivövningar, samt muntligen presentera en kursuppgift. Vid kursens slut förväntas du kunna kritiskt diskutera centrala delar av antropologins teoretiska historia och använda denna kunskap för att utforma aktuella antropologiska problemställningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin