Etnografi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KA426

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod med sitt ursprung i kultur- och socialantropologi, även om den på senare år har blivit allt mer populär bland forskare inom många andra discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora. Syftet med denna kurs är att diskutera och praktisera etnografi och andra antropologiska/etnologiska metoder. Under denna tioveckorskurs kombinerar vi praktiska övningar med att läsa texter om forskningsmetodik. Efter kursen kommer du att veta hur man gör etnografi på ett omfattande sätt, och uppskatta dess oändliga möjligheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin