Kultur och krig

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA502

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen förklarar antropologiska perspektiv på krig och väpnade konflikter och erbjuder en fördjupad förståelse av hur en väpnad konflikt både påverkar och påverkas av vardagslivet. Kursen diskuterar kultur och andra antropologiska nyckelbegrepp i relation till ett urval av fallstudier. Den visar hur krig och väpnade konflikter både bryter ner livsvärldar och skapar nya. Lokala uttryck för genus, makt och flyktingskap analyseras i relation till omvärldens mediabevakning, vapenhandel och humanitära insatser.

Kursen vänder sig till studenter intresserade av antropologi, internationella relationer, humanitärt bistånd, journalistik, statsvetenskap, och freds- och konfliktstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin