Miljöetnografi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA511

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vår tid - ofta kallad antropocen - präglas av pandemier, klimatförändringar och extrema väderhändelser, miljöförstöring, utrotning av arter och minskad biologisk mångfald. Gränserna mellan natur och kultur ifrågasätts alltmer. Denna kurs undersöker hur samtida miljöproblem har en lång historia och är ett resultat av samspelet mellan kultur, politik, ekonomi, teknik och ekologi. För att förstå och hantera sådana komplexa problem krävs därför inte bara kunskap om hur ekosystem fungerar, utan också kritiska insikter om hur kulturella föreställningar, sociala normer, ekonomiska värderingar och politiska intressen formar människors förhållande till organisk och icke-organisk natur.

Kursen utforskar grundläggande frågor om mening, värde och handling i relationer mellan samhällen och miljöer. Den ger etnografiska perspektiv på några av de miljöutmaningar som mänskliga samhällen och ekosystem står inför, hur olika människor hanterar dem på olika sätt och hur humaniora och samhällsvetenskaperna kritiskt kan engagera sig i dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin