Kulturarv som drivkraft för regional utveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV703

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Fokus i denna kurs är kulturarv som drivkraft för hållbar tillväxt. Kursen kommer att behandla kulturarv i specifika systemöverskridande kulturdistrikt, regionala kreativa kraftfält, och de ekonomiska konsekvenserna av dels bevarandet, dels den anpassade och planerade användningen av det byggda kulturarvet. Kursen belyser och problematiserar även områden som bevarande - användning - utveckling, liksom modeller för hur kulturarv kan stärka den sociala ekonomin. Särskild vikt kommer att läggas vid anpassad och planerad användning av det byggda kulturarvet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin