Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV748

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Här får du lära dig hur byggnader och bebyggelse kan studeras och dokumenteras. Kursen introducerar metoder för byggnadstekniska undersökningar, mät- och ritteknik för uppmätningsritningar, fotots användning och betydelse, digitala metoder, arkivstudier och källkritik samt metoder för byggnadsinventering. Vi tittar även närmare på de sammanhang inom vilka bebyggelsen har uppkommit, utvecklats och formats. Särskilt betonas byggnadstekniska, kulturhistoriska, ekonomiska, historiska och hantverksmässiga aspekter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin