Lingvistik: självständigt arbete, påbyggnad

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN920

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

En chans att utforska det som fascinerar dig mest med språk. Kursen består av ett självständigt arbete i form av en påbyggnadsuppsats för masterexamen. Detta ska innefatta ett studium av ett urval av vetenskaplig litteratur och en genomförd empirisk undersökning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin