Polska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL003

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som önskar fördjupa dina teoretiska kunskaper om polska språkets struktur och kunskaper i skriftlig språkfärdighet samt utöka dina kunskaper om polska skön- och facklitterära texter. Kursen förutsätter att du redan har mycket goda kunskaper i både svenska och polska. Huvudmomenten i kursen utgörs av teoretiska kunskaper om polska språkets struktur samt översättning av facklitterära texter till och från polska.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst en gång i veckan på vissa delkurser. Online träffar på eftermiddagstid kan förekomma. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och muntliga samt skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin