Polenkunskap I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL005

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill veta mer om grannlandet Polen. I kursen behandlar vi både Polens geografi och klimat i förhållande till övriga Europa. Vi diskuterar även de olika områden i Polen ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Vidare diskuteras också Polens rika historia sedan landets begynnelse tills nutid. Vi fångar också upp de delar av historia som är gemensamma för Polen och Sverige. I kursen får du dessutom kunskaper om polskt kulturliv - litteratur, musik, film, olika traditioner sam de mest kända polacker presenteras i korthet. Vi tar även upp de aktuella händelserna i landet och bekantar oss med Polen som det är idag.

Kursen samundervisas med Polska II. Inga förkunskaper i polska krävs.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin