Polsk film efter 1945

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5PL013

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Polska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Polska

Om kursen

Den här kurser ger dig en översikt över den historiska utvecklingen av filmskapandet i Polen efter andra världskriget fram till idag samt den polska filmskolans betydelse i denna process. Du kommer även ha möjlighet att se ett urval av polska filmer som diskuteras på seminarier. Den teoretiska basen ska ge dig grunden och kunskaper för att i slutet av kursen kunna fördjupa sig i ett valt tema och skriva en essä.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt i stor utsträckning. Fem obligatoriska seminarier i form av videokonferenser på kvällstid förekommer. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom inlämningsuppgifter och avslutande essä.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin