Examensarbete i slaviska språk F (master)

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RY028

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen innebär ett självständigt arbete på ett tema inom ett språk- eller litteraturvetenskapligt ämne inom huvudområdet slaviska språk (till exempel ryska, polska eller serbiska/kroatiska/bosniska). I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på något slaviskt språk kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är helt nätbaserad. Arbetsuppgifter, handledning och examination kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

Inriktning ryska - anmälningskod UU-58619 och UU-08619.

Inriktning polska - anmälningskod UU-58605.

Inriktning serbiska/kroatiska/bosniska - anmälningskod UU-58610.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin