Serbiska/kroatiska/bosniska E1

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SB013

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen erbjuder dig en fördjupning i serbiska/kroatiska/bosniska på avancerad nivå både teoretiskt och praktiskt samt utifrån kontrastivt perspektiv. Dessutom har du möjlighet att fördjupa dig i litteratur, språkhistoria, översättning eller kultur genom ett antal valbara kurser. Kursen innehåller ett examensarbete för magisterexamen.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet 1-2 gånger i veckan. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin