Turkiska språk 3A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU317

Hösten 2023 Hösten 2023, Turkiet eller Cypern, 100 %, Campus, Turkiska

Hösten 2024 Hösten 2024, Turkiet eller Cypern, 100 %, Campus, Turkiska

Om kursen

Studier under en termin vid ett universitet i Turkiet eller i Cypern som Uppsala universitet har studentutbytesavtal med för den avsedda terminen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin