Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU417

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Du genomför ett självständigt arbete i form av en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin