Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF046

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar den engelskspråkiga världen och engelska som globalt språk, vilken betydelse det engelska språkets position i världen har inom internationalisering och mångkulturalitet, samt hur detta påverkar engelskundervisning i årskurs 4-6. En mängd texter i olika genrer och annat material från den engelskspråkiga världen - så som barnlitteratur, sakprosa, digitala medier, film, musik, dramaaktiviteter, lekar och spel - bearbetas utifrån didaktiska perspektiv. Särskild vikt läggs vid användning av IKT i undervisningen.

Du får tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper i syfte att utveckla och presentera teman och upplägg för en allsidig och kreativ engelskundervisning med internationella perspektiv. I kursen ingår även diskussioner om demokrati, hållbar utveckling, genus, etnicitet och mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv och hur dessa frågor ryms inom undervisning i engelska i yngre åldrar.

Det krävs goda kunskaper i det engelska språket då både undervisnings- och examinationsspråk är engelska.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin